Sunday, December 25, 2011

Transformasi KurikulumKurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) akan dilaksanakan bermula tahun 2014 merupakan kesinambungan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang telahpun bermula pada tahun 2011. KSSM ini menunjukkan sedikit perubahan dari segi mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat Menengah Rendah di samping perubahan dari segi isi kandungan mata pelajaran tersebut. Berikut adalah mata pelajaran yang akan ditawarkan di peringkat Menengah Rendah beserta dengan jumlah waktu pembelajaran.
Syukurlah, mata pelajaran Geografi masih kekal dalam KSSM.

No comments: