Saturday, February 26, 2011

Regolit ( Regolith )

Regolit (regolith) merupakan lapisan nipis permukaan bumi yang dibentuk oleh pemecahan batu-batan dalam pelbagai cara. Ia meliputi serpihan batu-batan yang longgar atau bahan-bahan buangan yang terurai, termasuklah tanah di permukaan.
Regolit dengan ketebalan yang berbeza-beza meliputi sebahagian besar daripada permukaan bumi. Sifat-sifat regolit bergantung kepada batu-batan asal di kawasan yang berkenaan. Batu-batan ini diubahsuai oleh proses-proses luluhawa kimia dan luluhawa makenikal.

No comments: