Saturday, February 26, 2011

Altimeter


Altimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian sesuatu tempat. Alat ini menggunakan prinsip kerja tekanan udara (barometrik), iaitu setiap ketinggian memiliki lapisan udara dan tekanan yang berbeza-beza. Terdapat pelbagai jenis dan bentuk altimetri di pasaran, termasuklah dalam bentuk jam tangan.

Selain itu ketinggian juga boleh diukur dengan menggunakan satelit altimetri dan juga satelit GRACE.

No comments: