Monday, October 4, 2010

Hari Habitat SeduniaHari Habitat Sedunia disambut pada hari Isnin pertama bulan Oktober pada setiap tahun. Setiap negara ahli digalakkan untuk menyambut Hari Habitat Sedunia di negara masing-masing dengan menganjurkan aktiviti atau program yang selari dengan objektif Hari Habitat Sedunia. Sambutan peringkat global atau World Habitat Day Global Observance akan diaturkan oleh UN-HABITAT di satu atau dua buah negara yang terpilih setiap tahun.

Sambutan Hari Habitat Sedunia di Malaysia diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, selaku National Focal Point bagi UN-HABITAT di Malaysia. Unit Hal Ehwal Antarabangsa, Bahagian Korporat adalah urus setia bagi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Habitat Sedunia peringkat kebangsaan setiap tahun.

Tema sambutan pada tahun 2010 ialah : Better City, Better Life

Hari Habitat Sedunia mula disambut oleh UN-HABITAT bermula tahun 1986. Objektif sambutan Hari Habitat Sedunia adalah seperti berikut :

(i) Meningkatkan kesedaran masyarakat dunia mengenai keadaan petempatan manusia semasa;

(ii) Hak setiap individu untuk memiliki tempat tinggal yang selesa; dan

(iii) Mengingatkan masyarakat dunia mengenai tanggungjawab masing-masing terhadap masa depan penempatan manusia.

Petikan Sumber : http://habitat.kpkt.gov.my/?page_id=2

Maklumat Tambahan :

1. http://www.unhabitat.org

2. http://www.habitat.org/asiapacific/

3. http://www.un.org/en/events/habitatday/

4. http://www.un.org/en/events/habitatday/

5. http://www.facebook.com/pages/Kuala-Lumpur-Malaysia/Habitat-for-Humanity-Malaysia/142323113053?v=wall

No comments: