Monday, February 9, 2009

Geografi STPM

942 GEOGRAFI

Kandungan
Mengandungi dua bahagian iaitu alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia.

Kajian luarKumpulan tajuk untuk kajian luar adalah seperti berikut:

1. Bahagian alam sekitar fizikal - gerakan jisim, cerun (kawasan beralun/pantai), sistem sungai, parameter cuaca (di kawasan luar bandar/bandar), kemarau. banjir, kegunaan air, ekologi di kawasan kecil seperti kolam,paya, dan ekologi hutan seperti di tanah tinggi/ tanah pamah.Pendekatan kajian luar bagi bahagian alam sekitar fizikal tertumpu kepada pengaruh sesuatu fenomena fizikal terhadap aktiviti manusia.

2. Bahagian alam sekitar manusia - perumahan, pengangkutan, pertanian, perlombongan, perikanan, pembalakan, perkilangan, dan pelancongan.Pendekatan kajian luar bagi bahagian alam sekitar manusia adalah tentang dampak alam sekitar sebagai hasil pembangunan aktiviti manusia.

Bentuk PeperiksaanTerdiri daripada dua kertas:

Kertas 1: Alam Sekitar Fizikal (3 jam)
Kertas 2: Alam Sekitar Manusia ( 3 jam )

No comments: